เครื่องย้ำตาปู รุ่นHM-612MR

  HM-612MR Riveting Machine with 12" Throat Depth, 1/2 HP

                                                                                                             MANUAL :     View    Download

 Throat Depth:

 12''

 Power:

 1/2 HP

 Stroket: 70 m/m
 Net Weight: 220 kg
 Gross Weightt: 280 kg
 Packing Size: 40''L × 26''W × 75''H
 Suitable hardware :
 Semi-tubular rivet, bifurcated rivet
 Suitable diameter :
 -
 
 

You are here: Home Machine Riveting Machines HM-612MR